CERA – Technologie in de kijker: IoT 15 juni

Tijdens de zorgtechnologie workshop van #CERA hebben diverse sprekers het potentieel van Internet Of Things (IOT) onderstreept.

Ook voor de zorg ligt er een enorm potentieel volgens professor Walter Daems van de universiteit Antwerpen mits er voldoende oog is voor privacy, veiligheid van data en een zorgnetwerk/buurtzorg voorhanden is die gepaste actie tijdig kan bieden. Gezien de toenemende vergrijzing ligt de enige betaalbare toekomst in een decentraal preventief zorgbeleid aan huis.

IMEC die een vooraanstaande rol speelt in het promoten van IOT toepassingen met centrale hub in #startupvillage in Antwerpen schetste enkele concrete onderzoeksprojecten waaronder de meting van de luchtkwaliteit in de stad.

# SENSO2ME was gevraagd om een van hun concrete succesvolle toepassing van IOT binnen de zorg toe te lichten: Het product VITAL werd uitgediept: een toegepaste IOT oplossing die meer doet dan personenalarm. VITAL volgt de dagactiviteit van de oudere aan huis en meldt realtime ongewone situaties en dit op maat van de gebruiken en gewoontes van de bewoner. Vooral de totale aanpak van de oplossing, de eenvoud van gebruik voor individueel en begeleid wonen en de actieve betrokkenheid/stem van de kwetsbare oudere bij de plaatsing van de zorgset, gebruik van de zorgapp, beheer van alarmen en zorgnetwerk kregen veel aandacht. Met daarenboven een bijzonder oog voor de strategie van implementatie (om de drempel voor eenieder laag te houden) is de acceptatie van VITAL potentieel zeer groot.